Odpowiedzialność

Czujesz ją w stosunku do Twoich bliskich?